„Budowa. STOP wypadkom!” – szkolenie we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku

Cech rzemiosł Różnych im. Jana Kilińskiego w Słupsku informuje, że wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku był współorganizatorem bezpłatnego szkolenia, pod hasłem:
„Budowa. STOP wypadkom!”.
Szkolenie jw. odbyło się w dniu 29.06.2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kowalskiej 1 w Słupsku.
W szkoleniu uczestniczyli zrzeszeni i niezrzeszeni w Cechu pracodawcy i przedsiębiorcy, a także  kierownicy budowy , inne osoby kierujące pracownikami i koordynatorzy ds. BHP,
działający w branży budowlanej.
Prowadzący szkolenie z ramienia OIP w Gdańsku nadinspektorzy pracy: Anna Boba i Piotr Mędrkiewicz przedstawili uczestnikom szkolenia (w formie m.in. prezentacji multimedialnych)
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy na budowie, jak: podstawowe wymagania bhp w procesie budowlanym, zagrożenia występujące przy robotach budowlanych i metody ich eliminacji
lub ograniczenia, przykłady charakterystycznych wypadków przy pracy w budownictwie oraz profilaktyki wypadkowej, a także zapoznali uczestników z podstawowymi wymaganiami związanymi z
zatrudnianiem cudzoziemców i uproszczonymi zasadami zatrudniania uchodźców z Ukrainy.
Po zakończeniu szkolenia, rozdano jego uczestnikom liczne materiały i publikacje PIP dot. bezpieczeństwa pracy w budownictwie – materiały te są w dalszym ciągu dostępne w Biurze Cechu.