70 lat słupskiego rzemiosła

W 1945 roku w oswobodzonym Słupsku zaczęły powstawać warsztaty rzemieślnicze. Najpierw piekarzy, cukierników, wędliniarzy, kominiarzy, szewców, stolarzy i fryzjerów. To ich przedstawiciele utworzyli pierwszy Cech. Wkrótce pojawiły się kolejne zakłady – metalowców, dekarzy, tapicerów, młynarzy, kowali, bednarzy, elektrotechniczne, naprawy samochodów, hydrauliczne, fotograficzne, malarskie, powroźnicze, krawieckie, szewskie, pralnicze, transportowe i kamieniarskie. Rosnące w siłę rzemiosło stało się podstawą słupskiego przemysłu.

W 70-tą rocznicę tych wydarzeń, 10 października 2015 roku w Słupsku, odbyło się jubileuszowe spotkanie rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych. Zgromadzili się na nim mistrzowie i czeladnicy z wielu branż oraz mieszkańcy i liczni goście po to, by wspólnie zamanifestować rzemieślniczą jedność, oddać hołd i uczcić pamięć pionierów słupskiego rzemiosła.

Wspominano pierwszych rzemieślników – Mariana Piłata, Leopolda Lewnę, Bolesława Szycę, Stefana Dobiegałę, Henryka Stokłosę, Stefana Brzóskę, Tadeusza Kucharskiego i wielu innych. To oni stworzyli zręby słupskiego, sławieńskiego i usteckiego rzemiosła, które zrzesza dziś w jednym Cechu 140 zakładów dających zatrudnienie i utrzymanie wielu mieszkańcom.

Doceniając trud poprzednich pokoleń nie sposób też pominąć pięknych wartości pielęgnowanych przez rzemieślników, takich jak patriotyzm i przywiązanie do pracy. Wdać to na przykładzie wielu rodzin, w których zawód przekazywany jest najczęściej z ojca na syna. Dzięki temu rzemiosło pozostaje ostoją patriotycznych tradycji, a wielu członków Cechu wychowanych na starych dobrych zasadach z dumą kontynuuje działalność oraz dodatkowo angażuje się w pracę samorządową, gospodarczą i kulturalną w swoich miastach i gminach.

Istotną rolę w działalności słupskiego Cechu zajmuje też przygotowanie zawodowe młodego pokolenia rzemieślników. Młodzi, ambitni ludzie przejmują dobre wzorce od doświadczonych mistrzów rzemiosła i uczą się wielu potrzebnych zawodów w szkołach zawodowych i na kursach. W ten sposób kontynuowane są tradycje zawodowe wielu branż, a chętna do nauki młodzież jest najlepszym gwarantem, że dobre rzemiosło nie zginie.

Mówił o tych sprawach podczas uroczystości Starszy Cechu Roman Hennig dziękując licznym gościom i mieszkańcom za przybycie na jubileusz i podkreślając znaczenie rzemieślników, którzy stale podnoszą kwalifikacje, by lepiej zarządzać swoimi firmami, nie ulegać konkurencji i przyczyniać się do rozwoju regionu.

Po uroczystej mszy w kościele mariackim i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Jana Kilińskiego przez delegacje słupskiego oraz lęborskiego, bytowskiego i innych Cechów, władz samorządowych gmin i powiatu oraz słupskich parlamentarzystów, odbyło się uroczyste spotkanie rzemieślników. Uhonorowano na nim zasłużonych działaczy odznaczeniami nadanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego i Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

Najwyższe wyróżnienie, Platynowy Medal Jana Kilińskiego otrzymała Jolanta Wrzesińska prowadząca przez wiele lat słynną słupska pracownię modniarstwa. Złote Medale Jana Kilińskiego otrzymali nestorzy piekarstwa i cukiernictwa Ryszard Dzikowski i Ireneusz Dobiegała, a Srebrne Medale Wacław Kucharski z branży motoryzacyjnej i Edward Sosnówka zajmujący się instalatorstwem sanitarnym.
Wandę Jasłowską, mistrza fryzjerstwa wyróżniono Złotym Medalem za wyszkolenie wielu uczniów. Przyznano też Honorowe Odznaki Rzemiosła, które otrzymali: z branży fryzjerskiej Krystyna Kiresztura i Julita Nawrocka oraz Wiesław Mejsner i Jerzy Pączek z branży motoryzacyjnej. Z kolei Honorowe Odznaki Izby Rzemieślniczej otrzymali: Barbara Wierzbowska z branży fryzjerskiej, Krzysztof Ejsmond i Tadeusz Grzelak z branży motoryzacyjnej, Stanisław Leśniak z zakładu rtv, Krzysztof Głuszek i Artur Pieper z branży piekarniczo-cukierniczej oraz Tomasz Różycki, Mariusz Koper i Rafał Hennig z branży drzewnej.

Ważnym akcentem jubileuszu było też wyróżnienie Medalem Honorowym Miasta Słupska zasłużonych rzemieślników: Jana Piatczyca i Alfonsa Klepina z branży krawieckiej, Eugeniusza Brzóskę z branży piekarniczej i Janusza Kucharskiego z branży mechanika pojazdowa.

Podczas uroczystości podziękowano księdzu Antoniemu Tofilowi za wieloletnią współpracę i opiekę duszpasterską nad słupskim rzemiosłem. Nowym kapelanem rzemiosła został ksiądz Zbigniew Krawczyk.

Jubileusz obchodów 70-lecia słupskiego rzemiosła uświetnił wspaniały tort mistrzów cukiernictwa z Piekarni Jakubowskich w Sławnie.


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

14 kwietnia 2024 r. Cech wraz z Branżą Fryzjerską zorganizowali ...
Czytaj Dalej
Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom dużo zdrowia, miłości, ...
Czytaj Dalej
W dniach od 27 do 29 grudnia biuro Cechu będzie nieczynne. Zapraszamy 2 ...
Czytaj Dalej
Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Pedagodzy i Pracownicy szkoły! Koleżanki i Koledzy! ...
Czytaj Dalej
Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Zbigniewa Szycy odbędą się w sobotę 9 ...
Czytaj Dalej
Drodzy Rzemieślnicy, 28 sierpnia od godz. 9.30 do 14.30 w ...
Czytaj Dalej