Kongres Rzemiosła Polskiego w Warszawie!

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady odbywały się pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, zastępcy Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Podczas dyskusji wiele miejsca zajęły problemy oświaty zawodowej. Wśród zgłaszanych spraw powtarzała się konieczność zwiększenia kwoty dofinansowania za szkolenie uczniów w rzemiośle, która obejmowałaby również refundację za okres nauki spowodowany powtarzaniem roku w szkole branżowej.

Mówiono też o potrzebie zmiany prawa w kierunku powrotu do listy zawodów rzemieślniczych, których wykonywanie powinno być związane z koniecznością posiadania kwalifikacji. Podniosłoby to poziom rzetelności i jakości wykonywanych usług. Dzisiaj w wielu zawodach rzemieślniczych oferują je również przedsiębiorcy niezrzeszeni w organizacjach rzemiosła i nieposiadający stosownych uprawnień.

Zgłoszono również potrzebę obecności w czasie Kongresu przedstawicieli Rządu RP, aby kwestie ważne dla środowiska rzemieślniczego docierały szybko do poszczególnych ministerstw.

Kongres zakończył się udzieleniem absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego za działalność w minionym roku.

Podczas Kongresu wręczono również najwyższe honorowe odznaczenie w rzemiośle – Szablę Kilińskiego. Otrzymali je zasłużeni dla środowiska rzemieślnicy z kilku regionów kraju.

W obradach Kongresu uczestniczyła delegacja rzemiosła ze Słupska pod przewodnictwem Romana Henniga, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku.

 


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

W dniu 1. września 2019 roku w Słupsku upamiętniono 80 ...
Czytaj Dalej
Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku, właściciel budynku w Ustce, ul ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, informujemy, że w piątek 16 sierpnia 2019 r ...
Czytaj Dalej
W dniu 21 lipca br. delegacja naszego Cechu pod przewodnictwem ...
Czytaj Dalej
Zdążyć przed pierwszym dzwonkiem Zbliża się półmetek wakacji. W szkołach ...
Czytaj Dalej
Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku, ul. Kowalska 1 wynajmie salę ...
Czytaj Dalej
W sobotę 15 czerwca bawiliśmy się po raz kolejny w ...
Czytaj Dalej
W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie obradował coroczny ...
Czytaj Dalej
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział ...
Czytaj Dalej