Spotkania Branżowe 2022 – Galeria

W dniach 14.03 – 18.03 odbyły się spotkania branżowe rzemieślników zrzeszonych w słupskim Cechu.

Starszy Cechu Roman Hennig przedstawił sprawozdanie Zarządu za rok 2021 wraz z pokazem zdjęć m.in. modernizacji budynku w Ustce, który od tego sezonu będzie już funkcjonował i przyjmował turystów.

Obecny był również Dyrektor naszej Branżowej Szkoły I stopnia „Rzemiosło”, a także pracownicy biura i specjalista ds. BHP Pan Ryszard Ossowski.

 

Serdecznie dziękujemy Pani Kierownik PIP Annie Boba za obecność na wszystkich 4 spotkaniach, prezentację oraz cierpliwe odpowiadanie na pytania rzemieślników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników do brania udziału w spotkaniach, jest to wspaniała okazja do zintegrowania się, zadania pytań, bycia na bieżąco.