Dzień Rzemiosła 12 maja 2023 r.

Jak co roku rzemieślnicy z Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku obchodzą swoje święto – Dzień Rzemiosła. Dzień ten obchodzony jest przez organizacje rzemieślnicze w całym kraju na pamiątkę przystąpienia 17 kwietnia 1794 roku warszawskiego ludu, na czele którego stanął szewc Jan Kiliński do Powstania Kościuszkowskiego. Dla upamiętnienia tych wydarzeń Jan Kiliński stał się patronem polskiego rzemiosła, a rzemieślnicy w wielu miejscowościach postawili mu w hołdzie pamiątkowe tablice i pomniki. Tak się też stało w Słupsku, gdzie pomnik Jana Kilińskiego został odsłonięty w 1973 roku przed siedzibą Cechu.

Oddając hołd naszemu patronowi łączymy się w szacunku do wartości pracy wszystkich koleżanek i kolegów członków naszego Cechu. Stojąc dziś w tym miejscu razem – seniorzy i działacze samorządu rzemiosła jesteśmy dowodem prężności naszej organizacji oraz poszanowania tradycji rzemieślniczych – powiedział podczas otwarcia słupskich uroczystości Święta Rzemiosła Roman Hennig, Członek Zarządu Cechu.

Po powitaniu gości i zgromadzonych mieszkańców nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów u stóp pomnika. Kwiaty złożyły delegacje Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Słupsku, z Panią Prezydent Krystyną Danilecką – Wojewódzką na czele, Pani Anna Boba – kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Pan Jan Gański, Branżowa Szkoła I stopnia „Rzemiosło” w Słupsku oraz oczywiście Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku.

Następnie odbyło się uroczyste spotkanie rzemieślników w restauracji „Cechowa Gospodarza”.

Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku Panią Beatą Chrzanowską wręczyły Honorowy Medal „Za Zasługi dla Miasta Słupska” Romanowi Hennigowi, który od 2015 r. sprawował funkcję Starszego Cechu. Pani Prezydent w swoim przemówieniu podkreśliła, że Rada Miejska nie miała żadnych wątpliwości przyznając Romanowi Hennigowi Honorowy Medal „Za Zasługi dla Miasta Słupska”. Pani Prezydent wymieniła zasługi Pana Romana Henniga dla rzemiosła, ale także doceniła jego wkład jako utalentowanego stolarza w renowację kościołów i zabytków. Po podziękowaniu i przemówieniu Romana Henniga pożegnaliśmy Panią Prezydent i przystąpiliśmy do dalszej części obchodów Dnia Rzemiosła.

Roman Hennig w imieniu Zarządu przywitał wszystkich gości, a było ich niemało:

Pani Beata Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Miasta, Anna Mrowińska – Radna Rady Miejskiej w Słupsku,  Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku Pani Anna Boba, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Paweł Kądziela, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Pan Jan Gański, Ksiądz Kanonik Zbigniew Krawczyk, Ksiądz Prałat Jan Gieriatowicz – Honorowy Obywatel Miasta Słupska oraz Ksiądz dr Leszek Szurek oraz wielu wielu innych wspaniałych sympatyków Cechu.

Uczciliśmy minutą ciszy rzemieślników, którzy odeszli pozostawiając wielki wkład w historię Cechu. Wielu starszych mieszkańców jeszcze pamięta jak w 1945 roku w oswobodzonym Słupsku zaczęły powstawać pierwsze warsztaty rzemieślnicze piekarzy, cukierników, rzeźników, kominiarzy, szewców, stolarzy i fryzjerów. A więc te najbardziej potrzebne bo związane z aprowizacją i usługami dla ludności, a później kolejne. Warto dziś pamiętać, że to właśnie rzemiosło stało się podstawą budowy słupskiego przemysłu.
Doceniając trud poprzednich pokoleń nie sposób pominąć pielęgnowanych w wielu rodzinach takich wartości jak patriotyzm i szacunek do pracy. Widać to zwłaszcza tam, gdzie zawód przekazywany jest z ojca na syna. Dzięki temu rzemiosło kojarzy się z patriotycznymi tradycjami, a wielu członków Cechu z dumą kontynuuje pracę w rzemiośle i angażuje się w działalność samorządową i społeczną w swoich miejscowościach.

Podczas uroczystości wyróżniający się w działalności rzemieślnicy zostali uhonorowani zaszczytnymi odznaczeniami, które wręczali:

Prezes Izby Jan Gański, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku Ryszard Murawski oraz Członek Zarządu Cechu Roman Hennig.

 

HONOROWĄ ODZNAKĘ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W SŁUPSKU „Za Zasługi” otrzymali:

1. Duch Jędrzej
2. Duda Dariusz
3. Gałka Marta
4. Jakubowski Radosław
5. Makarewicz Dariusz
6. Misiuk Joanna
7. Schismak Beata
8. Soska Grzegorz

 

HONOROWĄ ODZNAKĘ RZEMIOSŁA „Za Zasługi” otrzymują:
1. Baran Andrzej
2. Brajczewska Joanna
3. Cerkowska Wanda
4. Diug Iwona
5. Górecki Ireneusz
6. Krok Małgorzata
7. Rymuszka Alina
8. Zelga Anna

 

SREBRNY MEDAL im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” otrzymują:

1. Hennig Rafał
2. Krugły Ryszard
3. Minda Halina
4. Miszczak Marek

 

ZŁOTY MEDAL im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” otrzymują:

1. Kowalski Stanisław
2. Więckiewicz Edmund

 

PLATYNOWY MEDAL im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” otrzymują:

1. Czechowicz Jan
2. Dobiegała Ireneusz
3. Dzikowski Ryszard
4. Rutecka Grażyna – pracownica Alfonsa Klepina
5. Sosnówka Edward

Wręczono również Odznaczenia „Honorowy Członek Cechu” dla Kol. Małgorzaty Parzybót, Kol. Piotra Nowakowskiego oraz Kol. Alfonsa Klepina.

Podziękowanie otrzymali również Ryszard Kurpiel i Marzena Wolska – za wkład w rozwój Cechu oraz Szkoły „Rzemiosło”, a także Alfons Klepin i Lucyna Szczepańska – Ulrych za długoletnią, bezinteresowną pomoc dla Cechu.

Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Pan Jan Gański wręczył Kol. Romanowi Hennigowi najwyższe oznaczenie w rzemiośle: Odznakę Honorową „Szablę Kilińskiego” za szczególne osiągnięcie dla słupskiego Cechu i całego Rzemiosła. Był to piękny, podniosły i wzruszający moment.

Roman Hennig wraz z rodziną złożył podziękowania i kwiaty dla całego ustępującego Zarządu, ale także pracowników Szkoły oraz Cechu.

Złożono gratulacje nowo wybranemu Starszemu Cechu – Ryszardowi Murawskiemu oraz Zarządowi Cechu.

 


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

W dniach od 27 do 29 grudnia biuro Cechu będzie nieczynne. Zapraszamy 2 ...
Czytaj Dalej
Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Pedagodzy i Pracownicy szkoły! Koleżanki i Koledzy! ...
Czytaj Dalej
Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Zbigniewa Szycy odbędą się w sobotę 9 ...
Czytaj Dalej
Drodzy Rzemieślnicy, 28 sierpnia od godz. 9.30 do 14.30 w ...
Czytaj Dalej
Drodzy Rzemieślnicy, w związku z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącymi ...
Czytaj Dalej
Dyżur Starszego Cechu odbędzie się wyjątkowo w czwartek 17.08.2023 r ...
Czytaj Dalej