USTAWA O RZEMIOŚLE – TEKST OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2020 R.

Ustawa o rzemiośle ze zmianami wprowadzonymi w 2019 r. przez Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych:

Ustawa-o-rzemiośle-2019 (1)