ZARZĄD CECHU

Straszy Cechu

  • Roman Hennig

Podstarszy Cechu

  • Maria Wolska – Wandycz

Podstarszy Cechu

  • Zenon Golejewski

Członkowie zarządu

  • Wanda Jakubowska
  • Ryszard Murawski
  • Marianna Wota
  • Edward Sosnówka
  • Gerard Cyman

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący komisji rewizyjnej

  • Marek Rolbiecki