Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku im. płk J. Kilińskiego

76-200 Słupsk, ul. Kowalska 1

tel.: 59 842 43 60
cech@cech.slupsk.pl

NIP: 839 00 15 509

Santander Bank 40 1500 1692 1216 9005 4985 0000