Walne Zgromadzenie Cechu i „Dzień Rzemiosła” w Słupsku  

W minioną sobotę, 6 kwietnia 2019 roku obradowało Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku. W tym dniu obchodzono też „Święto Rzemiosła” – najważniejsze święto rzemieślników ustanowione w rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku.
Obrady Walnego Zgromadzenia Cechu odbyły się przy blisko 100 procentowej frekwencji delegatów z wszystkich branż. Oceniono działalność Cechu w latach 2015 – 2019. Mówiono też o przyszłości zastanawiając się jak wzbogacić program pracy Organizacji na kolejne lata działalności. Niewątpliwie była to bardzo ważna kadencja, a jej głównym wydarzeniem był Jubileusz 70-lecia rzemiosła na Ziemi Słupskiej, który obchodzono 10 października 2015 roku. Podczas tego spotkania wspominano i odznaczono pionierów i zasłużonych rzemieślników, których ciężka praca w pierwszych powojennych latach doprowadziła do zbudowania silnego Cechu zrzeszającego dziś 145 zakładów, w tym 30 w powiecie sławieńskim.
– Nasze pierwsze warsztaty rzemieślnicze wytwarzające żywność i zajmujące się drobną wytwórczością stały się zalążkiem słupskiego przemysłu. Warto o tym pamiętać kiedy dzisiaj powstają nowe firmy i dynamicznie rozwija się słupska gospodarka – mówił do zebranych Roman Hennig, Starszy Cechu w Słupsku.
To właśnie podczas tej kadencji, po wielu latach starań udało się w 2017 roku spełnić marzenie wielu rzemieślników i powołać do życia rzemieślniczą szkołę – Branżową Szkołę I stopnia „Rzemiosło” w Słupsku. Stwarza ona duże możliwości kształcenia w wielu zawodach głównie dla ludzi młodych z środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego. Jeżeli taki trend się utrzyma, to w kolejnych latach nie powinno zabraknąć w naszym regionie dobrych rzemieślników i wykwalifikowanych pracowników w zawodach robotniczych.
Udało się także umocnić współpracę z samorządami Miasta Słupska, gminy Słupsk i gminy Kobylnica oraz Starostwem Powiatowym w Słupsku, Powiatowym Urzędem Pracy, Akademią Pomorską w Słupsku, a także ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową w realizacji wielu ważnych spraw dla naszego regionu. Cech aktywnie wspierał działania służące rozwojowi firm i przedsiębiorczości, w tym dot. utrzymania terminów w budowie słupskiego odcinka drogi krajowej S6.
Dzięki wspólnej pracy członków Cechu udało się zrealizować wiele ważnych spraw dla rzemiosła. Dobrze oceniono w tym zakresie pracę Zarządu Cechu pod kątem rozpoczęcia przebudowy budynku Cechu w Ustce na apartamenty do wynajmu, uporządkowanie spraw ośrodka wypoczynkowego w Świeszynie, czy też wynajmu i zagospodarowania wszystkich pomieszczeń w siedzibie Cechu w Słupsku.
Mówił o tym podczas obrad Starszy Cechu dziękując wszystkim rzemieślnikom prowadzącym zakłady na terenie powiatów słupskiego i sławieńskiego, sekcjom zawodowym – wielobranżowej, motoryzacyjnej, usługowej i terenowej, a także Członkom Zarządu Cechu, działaczom funkcyjnym i pracownikom Biura Cechu.
W części wyborczej Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru nowych władz, w tym Zarządu Cechu. Wybrano Starszego Cechu powierzając tę funkcję ponownie Romanowi Hennigowi.
Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyła się patriotyczna manifestacja rzemieślników przed pomnikiem Jana Kilińskiego – bohaterskiego warszawskiego szewca z powstania, który stał się patronem rzemiosła w Polsce. Rzemieślnicy w wielu miejscach w kraju postawili mu w hołdzie pamiątkowe tablice i pomniki. Tak się też stało w Słupsku, gdzie pomnik Jana Kilińskiego został odsłonięty w 1973 roku przed siedzibą Cechu.
Wiązanki kwiatów złożyły delegacje Miasta Słupska – Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miasta i Marek Goliński Wiceprezydent Słupska, Starosta Powiatu Słupskiego Paweł Lisowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Paweł Kądziela, Poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, radna PiS Anna Mrowińska, Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku Anna Boba, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Tadeusz Cygert, Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Zbigniew Szyca, delegacja uczniów i dyrekcji Branżowej Szkoły „Rzemiosło”, a także Zarządu Cechu, Rzemieślniczy Klub Kilińszczaków oraz Przewodniczący Rady Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Jan Czechowicz i Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Bury.
Następnie odbyło się uroczyste spotkanie rzemieślników w restauracji hotelu „Atena”, gdzie wspominano zasłużonych słupskich rzemieślników, m.in. Mariana Piłata, Leopolda Lewnę, Bolesława Szycę, Stefana Dobiegałę, Jana Piatczyca, Henryka Stokłosę, Joannę Matyjasiak, Stefana i Eugeniusza Brzóskę, Tadeusza i Janusza Kucharskich i wielu innych, bez których, jak zgodnie stwierdzono, nie byłoby dziś silnego Cechu zrzeszającego ponad 140 zakładów rzemieślniczych.
Podczas uroczystości wyróżniający się rzemieślnicy zostali uhonorowani zaszczytnymi odznaczeniami. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego otrzymali: Zenon Najda, Edward Sosnówka i Wacław Kucharski, a Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego otrzymała Elżbieta Szulc. Honorową odznakę rzemiosła „Za Zasługi” przyznano Wiesławie Stryjewskiej, Rafałowi Hennigowi i Beacie Matczak. Z kolei honorową odznakę Izby rzemieślniczej w Słupsku „Za Zasługi” otrzymali: Natalia Cielińska, Mirosław Wardak, Damian Krzysztofiak i Patryk Sienkiewicz, a tytuł honorowego członka Cechu w Słupsku wręczono: Brygidzie Procek vel Proczek, Jolancie Wrzesińskiej, Stanisławowi Leśniakowi i Bogusławowi Kostrzewie.
Na koniec uroczystości nowo wybrany Starszy Cechu podziękował wszystkim rzemieślnikom za aktywną pracę w Organizacji i zaapelował do doświadczonych mistrzów, by zachęcali młodych ludzi do nauki w szkole „Rzemiosło”, która jest szansą pozyskania kadr dla zakładów rzemieślniczych w całym regionie.

 


Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

W dniu 1. września 2019 roku w Słupsku upamiętniono 80 ...
Czytaj Dalej
Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku, właściciel budynku w Ustce, ul ...
Czytaj Dalej
Szanowni Państwo, informujemy, że w piątek 16 sierpnia 2019 r ...
Czytaj Dalej
W dniu 21 lipca br. delegacja naszego Cechu pod przewodnictwem ...
Czytaj Dalej
Zdążyć przed pierwszym dzwonkiem Zbliża się półmetek wakacji. W szkołach ...
Czytaj Dalej
Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku, ul. Kowalska 1 wynajmie salę ...
Czytaj Dalej
W sobotę 15 czerwca bawiliśmy się po raz kolejny w ...
Czytaj Dalej
W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie obradował coroczny ...
Czytaj Dalej
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział ...
Czytaj Dalej